سفیر آفریقای جنوبی در جمهوری اسلامی ایران گفت: آفریقای جنوبی متعهد به همکاری کردن با جمهوری اسلامی ایران است.

به گزارش آوا دیپلماتیک، سفیر آفریقای جنوبی در همایش فرصت های سرمایه گذاری استان هرمزگان اظهار داشت: اکنون زمان آن رسیده که همکاری های دو کشور ایران و آفریقای جنوبی را رونق و گسترش دهیم.

وی افزود: این کنفرانس مکانی است که به ما اجازه سرمایه‌گذاری شرکت‌های آفریقای جنوبی در بندرعباس را می‌دهد.

سفیر آفریقای جنوبی در جمهوری اسلامی ایران گفت: آفریقای جنوبی یکی از بزرگترین سرمایه گذاران شرکت‌های ام تی ان در ایران است و شرکت های دیگری نیز از آفریقا بوده که‌در ایران سرمایه‌گذاری کرده اند.

ویکا خومالو خاطرنشان کرد: آفریقای جنوبی در زمینه ایجاد مخزن در اعماق زمین تکنولوژی‌های پیشرفته دارد، نقاط مشترکی نیز بین ایران و آفریقای جنوبی وجود دارد که می‌توان به آن توجه ویژه کرد.

وی بیان داشت: ما فکر می‌کنیم که این دو ‌کشور می‌توانند منافع مشترکی با هم داشته باشند.

سفیر آفریقای جنوبی در جمهوری اسلامی ایران گفت: از طرف آفریقای جنوبی به خاطر حضور در این کنفرانس از استاندار هرمزگان قدردانی می‌کنم، آفریقای جنوبی متعهد به همکاری کردن با جمهوری اسلامی ایران است.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin