همکاری‌ها گمرکی میان ایران و تاجیکستان همزمان با دیدار خورشید کریم‌زاده معاون گمرک تاجیکستان و سفیر این کشور با رئیس کل گمرک ایران آغاز شد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، در این دیدار که نعمت‌اله امام‌زاده سفیر تاجیکستان در تهران نیز حضور داشت دو طرف ضمن اشاره به اشتراکات تاریخی و فرهنگی ایران و تاجیکستان، بر ضرورت افزایش سطح روابط تجاری دو کشور تأکید و خواستار تسهیل و توسعه تجارت میان دو کشور شدند.

در این دیدار طرف تاجیک خواستار مبادله اطلاعات و آمارهای اقتصادی و گمرکی شد که مورد موافقت رئیس کل گمرک ایران قرار گرفت.

مسعود کرباسیان نیز با بیان اینکه در حال حاضر گمرک ایران با برخی کشورهای منطقه همکاری‌های نزدیکی داشته و از جمله مبادله اطلاعات را به صورت الکترونیکی و برخط با آنها انجام می‌دهد، ارائه آمار و داده‌های اقتصادی و تجاری را کمک به رشد حجم تجاری بین دو کشور برشمرد و از آمادگی کامل گمرک ایران برای همکاری با گمرک تاجیکستان خبر داد.

وی افزود: دو ملت ایران و تاجیکستان اشتراکات فرهنگی عمیقی دارند و ما گسترش سطح روابط تجاری دو کشور را در راستای مصالح ملی خود ارزیابی می‌کنیم.

کرباسیان تصریح کرد: سند یادداشت تفاهم و پیش‌نویس همکاری‌های گمرکات دو کشور به ویژه در حوزه فناوری اطلاعات (IT) و همچنین در حوزه آموزش به زودی تهیه و سند اجرایی آن در دستور کار قرار می گیرد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin