مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران با همکاری مجتمع آموزشی شهید مهدوی، کارگاه معرفی نظام ملل متحد برای مربیان این مجتمع برگزار شد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، در این کارگاه آموزشی خانم نازنین قائم مقامی، کتابدار مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد به معرفی نظام ملل متحد، شامل برنامه ها، صندوق ها و کارگزاری های تخصصی ملل متحد از طریق وب سایت این سازمان جهانی پرداخت.

 وی در ابتدای جلسه تاریخچه ای از سازمان ملل بیان داشت و اینکه سال جاری مصادف با هفتادمین سالگرد تاسیس ملل متحد است.

همچنین این نکته مطرح شد که ایران یکی از 51 کشور موسس این سازمان جهانی در سال 1945 پس از پایان جنگ جهانی دوم بوده است.

مربیان همچنین با کارگزاری های گوناگون فعال در ایران و چگونگی بازیابی اطلاعات هر یک از آنها آشنا شدند و وب سایت دو زبانه فارسی- انگلیسی مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد از جمله انتشارات کلیدی به ویژه کتابی با عنوان “آنچه همواره درباه سازمان ملل متحد می خواستید بدانید” به آنان معرفی شد.

 برنامه های شبیه سازی سازمان ملل متحد از دیگر نکاتی بود که با مربیان مطرح شد و یادآوری شد که اجرای این برنامه برای دانش آموزان ابزار آموزشی بسیار مفیدی است که می تواند آنان را در آموختن ارکان ملل متحد، آئین کار و چالش های مربوطه، دیپلماسی، روابط بین الملل و غیره کمک کند و شیوه پژوهش، سخنوری، مباحثه، مهارت نوشتن به همراه فکر نقادانه، کار گروهی و توانایی مدیریت را در عمل به آنها آموزش دهد.

در ادامه مربیان با تقویم مناسبت های سازمان ملل متحد در وب سایت این سازمان جهانی آشنا شده و ترغیب گشتند مطالب را در آموزش های خود بگنجانند.

در پایان جلسه حاضران به اتفاق بر ادامه همکاری مجتمع آموزشی با مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد تاکید کردند و این همکاری را برای تمامی دانش آموزان در گروه های سنی مختلف مفید دانستند.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin