مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد با همکاری “انجمن پزشکان بدون مرز مسلمان” کارگاه آمورشی “بازیابی اطلاعات سازمان ملل متحد برگزار کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، کارگاه آمورشی بازیابی اطلاعات سازمان ملل متحد از وب سایت این سازمان جهانی با حضور بیش از 20 نفر از نمایندگان سازمان های غیردولتی که در زمینه سلامت فعال هستند، در تاریخ 27 آبان ماه 1394 در کتابخانه مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد برگزار شد.

 پس از سخنان آغازین آقای دکتر مسعود چینی گر زاده، ریاست انجمن پزشکان بدون مرز مسلمان، خانم نازنین قائم مقامی، کتابدار مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد ضمن برگزاری کارگاه آموزشی، توضیحاتی درباره سازمان ملل متحد و جامعه مدنی، شیوه ارتباط سازمان های مردم نهاد با اداره اطلاعات همگانی، شورای اقتصادی اجتماعی و سازمان بهداشت جهانی ارائه داد و به چگونگی بازیابی اطلاعات برای دریافت مقام مشورتی اکوسوک پرداخت.

در این کارگاه آموزشی مناسبت های گوناگون سازمان ملل متحد در مورد سلامت معرفی شد و نیز کتاب “مذاکرات بین الدولی و تصمیم سازی در سازمان ملل متحد: کتاب راهنمای سازمان های غیردولتی” به انضمام گزارشی از وضعیت داوطلبان در جهان با تاکید بر ارزش های جهانی درباره سالم زیستی بین شرکت کنندگان پخش شد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin