جلسه آموزشی برای 25 نفر از اعضای انجمن مطالعات بین الملل صلح افغانستان که دانشجویان رشته های گوناگون در دانشگاه های ایران هستند، در ساختمان سازمان ملل متحد برگزار شد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، در این جلسه خانم نازنین قائم مقامی، کتابدار مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد با توضیحاتی درباره مبانی ملل متحد و وب سایت سازمان ملل متحد، کوشید اطلاعاتی کلیدی به شرکت کنندگان ارائه دهد.

در پی آن پیرو دعوت مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، آقای دکتر محمد صفری، سرپرست سازمان بین المللی مهاجرت در جلسه حاضر شد و پس از توضیحاتی درباره فعالیت های این سازمان، به سوالات متعدد شرکت کنندگان پاسخ گفت و اظهار امیدواری کرد در آینده جلسه دیگری به منظور تعامل با اعضای انجمن برگزار گردد.

خانم نایاب نیکزاد، یکی از کارآموزان پیشین مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد به معرفی کارگزاری های گوناگون ملل متحد فعال در ایران پرداخت و فرصت هایی که دانشجویان می توانند از آنها در ادامه مسیر خود برای تحصیل، کارآموزی و اشتغال بهره مند شوند را معرفی کرد.

خانم شادی روح شهباز، کارآموز فعلی مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد نیز با استفاده از تجارب خود، فرصت های بیشتری را در همین زمینه ها معرفی نمود.

آقای مصطفی کابلی، دبیر انجمن مطالعات بین المللی صلح افغانستان که هماهنگی برای تشکیل جلسه را بر عهده داشت از جانب خود و انجمن از مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد برای برگزاری جلسه قدردانی کرد.

نسخه هایی از منشور ملل متحد و نمودار سازمانی نظام ملل متحد به شرکت کنندگان تقدیم شد.

کارگاه آموزشی “بازیابی اطلاعات و اسناد ملل متحد” به عنوان یک فعالیت اطلاع رسانی و آموزشی مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد مرتبا برای گروه های علاقه مند برگزار می شود.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin