مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران کارگاه آموزشی “بازیابی اطلاعات و اسناد سازمان ملل متحد” را برگزار کرد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، این کارگاه آموزشی برای 13 نفر از اعضای انجمن، استادان و دانشجویان رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی در تاریخ 17 آذر 1394 در دفتر سازمان ملل متحد برگزار شد.

خانم نازنین قائم مقامی، کتابدار مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در مورد کلیاتی درباره سازمان ملل متحد و هفتادمین سالگرد تاسیس این سازمان جهانی مطالبی را مطرح کرد و فیلم کوتاهی درباره همکاری ایران و سازمان ملل متحد در این هفتاد سال به نمایش در آمد. همچنین مجموعه عکس و اسناد بی مانند مربوط به همکاری 70 ساله ایران و سازمان ملل متحد که با همکاری وزارت امور خارجه، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران و موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران و آرشیو عکس سازمان ملل متحد تدارک دیده شده، از وب سایت مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد به شرکت کنندگان معرفی شد.

مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران کارگاه آموزشی “بازیابی اطلاعات و اسناد سازمان ملل متحد” را برای 13 نفر از اعضای انجمن، استادان و دانشجویان رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی در تاریخ 17 آذر 1394 در دفتر سازمان ملل متحد برگزار کرد.

خانم نازنین قائم مقامی، کتابدار مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد درمورد کلیاتی درباره سازمان ملل متحد و هفتادمین سالگرد تاسیس این سازمان جهانی مطالبی را مطرح کرد و فیلم کوتاهی درباره همکاری ایران و سازمان ملل متحد در این هفتاد سال به نمایش در آمد.

همچنین مجموعه عکس و اسناد بی مانند مربوط به همکاری 70 ساله ایران و سازمان ملل متحد که با همکاری وزارت امور خارجه، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران و موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران و آرشیو عکس سازمان ملل متحد تدارک دیده شده، از  وب سایت مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد به شرکت کنندگان معرفی شد.

 خانم نازنین قائم مقامی، کتابدار مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد و شرکت کنندگان در کارگاه آموزشی ضمن معرفی ارکان ملل متحد تاکید اصلی بر شورای اقتصادی – اجتماعی و دو نهاد فرعی آن یعنی گروه متخصصان نام های جغرافیایی و کمیته متخصصان مدیریت اطلاعات جغرافیایی بود و چگونگی بازیابی یکی از اسناد نهاد فرعی نخست با عنوان “اعتبار تاریخی، جغرافیایی و حقوقی خلیج فارس” به شرکت کنندگان آموزش داده شد.

آقای محمد صادقی که سازمان دهی کارگاه آموزشی را به عهده داشت، همچنین دو استاد محترم شرکت کننده در برنامه، اطلاعات ارائه شده را مفید ارزیابی کرده و خواستار تداوم همکاری با مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد شدند.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin