شهردار تبریز در دیدار با سفیر ارمنستان در ایران خواستار نقش آفرینی مسئولان سفارتخانه های ایران و ارمنستان در روان سازی همکاری های تبریز و ایروان شد.

به گزارش آوا دیپلماتیک، صادق نجفی در دیدار با آرداشس تومانیان گفت: تبریز در دو سال گذشته به موفقیت های ارزشمند بین المللی در بخش های فرهنگی و اجتماعی دست یافته است.

وی افزود: انتخاب تبریز به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی در سال 2018 میلادی در خدمت توسعه روابط تبریز با شهرهای بزرگ در کشورهای همسایه خواهد بود.

شهردار تبریز در ادامه خاطرنشان کرد: دراین راستا، ارمنستان با توجه به اشتراک های تاریخی و مزیت های یکسان تجاری از اهداف مهم تبریز در ارتقای دیپلماسی شهری است.

نجفی با اشاره به سابقه زندگی شهروندان ارمنی در تبریز گفت: هیچ مانعی برای تسری این همدلی به روابط تبریز با ایروان و سایر شهرهای ارمنستان متصور نیستیم.

شهردار تبریز با بیان اینکه شهرداری های ایران در چارچوب سیاست خارجی کشور بستر مناسبی برای توسعه همکاری با شهرهای مختلف خارجی دارند، افزود: بهترین راه توسعه همکاری ها تکیه بر قابلیت های شهری و شهروندی است.

سفیر ارمنستان در ایران نیز با اشاره به این که همسایگی ایران و ارمنستان، پیشینه هزاران ساله دارد، گفت: روابط تبریز با شهرهای مهم ارمنستان باید فراتر از اسناد همکاری و به صورت عملیاتی پیگیری شود.

تومانیان با بیان این که مزیت های مشترک اجتماعی و اقتصادی دو کشور می تواند در قالب همکاری های تبریز و ایروان بروز کند، افزود: نتیجه همکاری ها در خدمت منافع شهروندان طرفین قرار می گیرد.

گفتنی است آذربایجان شرقی با سه میلیون 800 هزار نفر جمعیت درهمسایگی کشورهای ارمنستان، جمهوری آذربایجان و جمهوری نخجوان قرار دارد.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin