هلند

وابسته تجاری سفارت هلند: مبادلات فرهنگی وهنری، وجهه ایران را در اروپا ارتقا داده است

وابسته تجاری و مشاور اقتصادی سفارت هلند در تهران ضمن تاکید بر گسترش همکاری هنرمندان ایرانی و اروپایی تصریح کرد: مبادلات فرهنگی، وجهه ایران را در اروپا ارتقا داده است. بیشتر بخوانید »