اتریش

بزرگداشت یوزف فون هامر پورگشتال، با حضور سفیر اتریش در ایران

نمایشگاه و نشست «پل» ویژه بزرگداشت یوزف فون هامر پورگشتال، شرق‌شناس برجسته اتریش با حضور سفیر اتریش، شهردار شیراز، مدیر کتابخانه ملی فارس، اعضای شهر گراتس، آکادمی علوم اتریش و موزه جهانی یوانیوم برگزار شد. بیشتر بخوانید »