سازمان ملل

همکاری فائو با ایران برای ارتقای تولید دانه‌های روغنی و دستیابی به خودکفایی

فائو با برگزاری کارگاه آغازین در تهران پروژه دو ساله (۲۰۱۹-۲۰۱۷) جدیدی را برای بهبود تولید پایدار دانه‌های روغنی بویژه سویا و انطباق جدیدترین فن‌آوری‌ نظام‌های غلات‌محور در ایران، کلید زد. بیشتر بخوانید »

نشست بررسی همکاری‏ دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و قوه قضائیه ایران

اثربخشی همکاری‏های قضایی بین ‏المللی، معاضدت قضایی و استرداد مجرمین، توسط دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و قوه قضائیه ایران مورد تاکید قرار گرفت. بیشتر بخوانید »