سازمان ملل

فائو خواستار همکاری گسترده افغانستان، ایران، پاکستان و تاجیکستان در مبارزه با بیماری‌های دامی فرامرزی شد

کارشناسان و مسئولین دامپزشکی کشورهای افغانستان، ایران، پاکستان و تاجیکستان در تهران اولین نشست همکاری چهارجانبه برای مقابله با بیماری‌های دامی فرامرزی برگزار کردند. بیشتر بخوانید »

کارگاه آموزشی بازیابی اطلاعات و اسناد سازمان ملل متحد به مناسبت روز ملل متحد

مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد کارگاه آموزشی بازیابی اطلاعات و اسناد ملل متحد برای حدود ۱۵ نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری روابط بین‌الملل دانشگاه تهران برگزار کرد. بیشتر بخوانید »

آشنایی با سازمان ملل متحد و منابع و اسناد آن با تاکید بر موضوعات مربوط به زنان

مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد کارگاه آموزشی “بازیابی اطلاعات و اسناد سازمان ملل متحد” با تاکید بر موضوعات مربوط به زنان را برای حدود ۲۵ نفر در ساختمان سازمان ملل متحد برگزار کرد. بیشتر بخوانید »