سوئد

دبیر اول سفارت سوئد: شرایط مناسب برای توسعه همکاری با ایران فراهم است

دبیر اول سفارت سوئد در ایران با بیان این ‌که شرایط مناسب برای توسعه همکاری‌ دو جانبه وجود دارد، گفت: تبریز از مزیت‌های مهم همکاری‌های حوزه مدیریت شهری در ارتباط با ایران است. بیشتر بخوانید »