پاکستان

سفیر پاکستان در گفتگو با مهر: اجازه انجام عملیات نظامی توسط آمریکا در پاکستان را نمی دهیم

سفیر پاکستان در ایران اعلام کرد: آمریکا خواهان انجام عملیات نظامی در پاکستان به بهانه مبارزه با تروریسم است اما ما هرگز به واشنگتن اجازه انجام عملیات درخاک خود را نخواهیم داد. بیشتر بخوانید »