آفریقا

سفیر آفریقای جنوبی در گفتگو با ایرنا: ایران کریدور ارتباطی آفریقای جنوبی با اروپا و آسیا است

سفیر آفریقای جنوبی با اشاره به نقش راهبردی ایران در منطقه و جهان، از ایران به عنوان شریک اقتصادی مهم و مطمئن نه تنها برای کشور متبوع خود که دیگر کشورهای جهان نام برد. بیشتر بخوانید »