ژاپن

سفیر ژاپن در ایران مطرح کرد؛ افزایش ظرفیت تولید برق با استفاده از سرمایه خارجی

سفیر ژاپن در ایران، خواستار تعامل هرچه بیشتر شرکت‌های دو کشور، در زمینه صنعت برق شد و افزود: به شکل جدی، از تعاملات فنی صنعت برق ایران و ژاپن برای تعمیق روابط میان دو کشور حمایت می کنیم. بیشتر بخوانید »