ارمنستان

سفیر ارمنستان: برجام برگ برنده ایران در توسعه تجارت خارجی است

سفیر جمهوری ارمنستان در تهران گفت: توافق هسته ای و برجام برگ برنده ایران در توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری با دیگر نقاط جهان است و صاحبان صنایع در این کشور باید از این فرصت ارزشمند استفاده کنند. بیشتر بخوانید »

سفیر ارمنستان: سالانه ۲۰هزار گیگابایت اینترنت ایران از طریق ارمنستان تامین می شود

سفیر ارمنستان در ایران گفت: ایران و ارمنستان به عنوان دو کشور همسایه، قطعا بسترهای فراوانی برای همکاری و مراودات اقتصادی دارند که این زمینه ها باید مورد شناسایی قرار گیرد. بیشتر بخوانید »