ارمنستان

سفیر ارمنستان: برجام برگ برنده ایران در توسعه تجارت خارجی است

سفیر جمهوری ارمنستان در تهران گفت: توافق هسته ای و برجام برگ برنده ایران در توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری با دیگر نقاط جهان است و صاحبان صنایع در این کشور باید از این فرصت ارزشمند استفاده کنند. بیشتر بخوانید »