آمریکا

سفیر برزیل در ایران: در طول تحریم ها همواره ایران را به عنوان یک شریک تجاری یاری کرده ایم

سفیر برزیل در تهران با بیان این که مناسبات بازرگانی دو کشور هرگز کاهش پیدا نکرده است، گفت: برزیل به عنوان یک شریک تجاری در طول تحریم ها در کنار ایران بوده و صادرات خود به این کشور را ادامه داده است. بیشتر بخوانید »