اروپا

سفیر آلمان در دیدار با رییس شورای شهر تهران: آمادگی آلمان برای حمایت از شهر تهران در زمینه فناوری

سفیر آلمان بااستقبال از همکاری با تهران در زمینه های مختلف گفت: فرصت های همکاری زیادی با تهران وجود دارد و ما کاملا آماده ایم تا در زمینه فناوری وتجربه شهر تهران را حمایت کنیم. بیشتر بخوانید »