جنوب اروپا

دیدار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با سفیر ایتالیا در ایران

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: ایران و ایتالیا دارای اشتراکات بسیاری در حوزه‌های فرهنگی و تمدنی هستند و می‌توانند در حوزه مکتوب و گسترش روابط در بخش نشر همکاری‌های بسیاری رابا هم دنبال کنند. بیشتر بخوانید »