غرب اروپا

میکائیل کلود برشتولد: آلمان بر اجرای بی چون و چرای برجام پا فشاری دارد

سفیر آلمان در ایران گفت: آلمان بر اجرای بی چون چرای برجام در حال حاضر و در آینده پا فشاری دارد و مصمم هستیم این راهی که آغاز کرده ایم ادامه دهیم و رابطه تاریخی ایران و آلمان را گسترش دهیم. بیشتر بخوانید »