غنا

روحانی هنگام دریافت استوارنامه سفیر جدید غنا: تهران آماده توسعه همکاری‌ بهداشتی و درمانی با غنا است

رییس جمهور هنگام دریافت استوارنامه الحاجی سایوتی یاهایا ایدی سفیر جدید غنا، گفت: اراده جمهوری اسلامی ایران توسعه روابط و همکاری ها در زمینه های مختلف اقتصادی، علمی و فرهنگی با غنا به عنوان کشوری دوست و برادر است. بیشتر بخوانید »