شرق آسیا

قرائت موضع چین درباره مسایل سوریه توسط سفیر این کشور در ایران

پانگ سن سفیر چین در ایران که هیات کشورش را در دیدار با مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل همراهی می کرد در حاشیه کنفرانس خبری مشترک موضع رسمی دولت چین را درباره مساله سوریه قرائت کرد. بیشتر بخوانید »